روش دلفینی

انتشار شایعه از دنیا رفتن رهبر انقلاب به روش دلفینی

دلفین

- یکی از روش‌های دشمن در انتشار شایعه، روش دلفینی است، بدین صورت که  این شایعه مانند دلفین در زیر آب است و گاهی سر از آب بیرون می‌آورد، دشمنان نیز به واسطه‌ی همین روش سعی در بروز کردن یک شایعه دارند. اين گونه شايعات، موقت و مقطعی در زمانی خاصی است و بعضآ در موقعيی ديگر اين شايعه رواج پيدا می‌كند. یکی از این شایعات به روش دلفینی، خبر جعلی و دورغ از دنیا رفتن رهبر انقلاب است که بخواهند با انتشار آن، ایجاد تنش و اختلاف در میان مردم را انجام دهند و تنها راه مصونیت از این اخبار، سواد رسانه‌ای است.

اشتراک در RSS - روش دلفینی