از دنیا رفتن رهبر

دلفین
1399/10/01
60
یکی از مهمترین روش‌ها و تکنیک‌های جنگ روانی دشمن علیه جامعه هدف، شایعات است. آنچه در شایعه بسیار تاثیرگذار بوده و منجر به مقبولیت بیشتر میشود و همچنین مورد استقبال شایسته‌تری واقع می‌گردد، اهمیت شخصی است که شایعه در مورد او مطرح می‌گردد. از طرفی انگیزه روانی در طرف مقابل نیز در پذیرش شایعه، بسیار...