فدراسیون روسیه

بازی قفقاز و تغییرات معادله‌ای که روسیه باید به آن توجه کند

قفقاز

پس از امضای توافق آتش بس در قره باغ، در خیابان‌های روسیه شاهد بر افراشته شدن پرچم ترکیه هستیم، یا اینکه در تاتارستان روسیه نشریاتی همسو با محور ترکی در این زمینه به نشر مطالب می‌پردازند؛ اتفاقاتی که مسکو باید به آنها توجه کند.

قره باغ زور آزمایی ترکها در مقابل روسها

#قره_باغ

-ترکیه قصد دارد دست روی همان پاشنه آشیلی بگذارد که روسیه سال ها با استفاده از آن به عنوان ابزار فشار بر اروپا استفاده نموده است

اشتراک در RSS - فدراسیون روسیه