حمایت مالی

تدابیر تاجیک‌ها در برابر کرونا؛ از حمایت مالی تا اقدامات زیربنایی

تدابیر تاجیک‌ها در برابر کرونا؛ از حمایت مالی تا اقدامات زیربنایی

- در تاجیکستان و به ریاست رئیس جمهور این کشور اجلاسی برگزار شد که در آن موضوعات مربوط به ویروس کرونا و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفت.

عربستان و قطر تامین کننده مالی بوکوحرام

اشتراک در RSS - حمایت مالی