انصاراالله

انصارالله یمن چگونه موازنه‌‌ی قدرت را تغییر داد؟

مقاومت

- برخلاف میل و خیال آمریکا و پادوهای او، کسی قادر به محو یا انزوای ملت بزرگ یمن نیست و باید انصارالله را به عنوان یکی از بازوهای مهم و قدرتمند مقاومت در منطقه پذیرفت.

اشتراک در RSS - انصاراالله