#کوزوو

کوزوو، پیش قراول تحقیر

کوزوو

کوزوو کشوری کوچک و مسلمان در اروپا پیش قراول افتتاح سفارتخانه در قدس شد!

اشتراک در RSS - #کوزوو