کلیپ

بارش بادمجان
1399/01/01
4
توضیحات طراح اصلی کلیپ جنجالی بارش بادمجان در صفحه اینستاگرام شخصی اش - منبع: https://w57.ir/4Ry
موشن گرافیک | خطر فیزیک
1397/12/19
471
موشن گرافیک-خطر فیزیک
موشن گرافیک- یاران خدا
1397/12/19
450
موشن گرافیک- یاران خدا
جنگ محاسبه‌ها
1397/11/11
346
دهم دی ماه سال ۵۶، رئیس‌جمهور آمریکا در تهران نطق غرّائی کرد در تمجید اغراق‌آمیز و دروغین از محمّدرضا و گفت «ایران جزیره‌ی ثبات است»؛ یعنی خیال آمریکا از ایرانِ وابسته و مسئولان نوکرمَآب ایران آسوده است؛ دَه روز نشده بود که قیام نوزدهم دی ماه اتّفاق افتاد و مردم قم قیام کردند.حضرت آیت‌الله خامنه‌...