نظام اسلامی

عقبه‌ی موضع‌گیری آقای امجد

امجد

- موضعگیری جدید آقای امجد را با در نظر گرفتن چند نکته تحلیل کرد: 1ـ داستان تکراری تاریخ در مورد انحراف بزرگان توسط فرزندانانشان 2ـ عدم معیار درست در سخنان و رفتار و خلط حرف‌های صحیح و سقیم 3ـ جایگزینی حب دنیا و تقوا

نقش موثر حوزه و روحانیت در فعالیت‌های علمی و عملی نظام اسلامی

روحانیت

- امروز دشمنان با دیدن نقش حوزه‌های علمیه در تغذیه‌ی فکری نظام اسلامی و همچنین بازویی برای رفع مشکلات اجتماعی و حوادث طبیعی و غیر طبیعی، سعی در تخریب و ایجاد شبهه در افکار عمومی نسبت به این قشر تاثیرگذار از جامعه را دارند که تا زمانی که روحانیت و حوزه‌های علمیه طبق فرامین امامین انقلاب و توصیه‌های مراجع عظام تقلید عمل کنند در مسیر درست قدم برداشته و خاری در چشم دشمنان محسوب می‌شوند.

در حل آسیب‌های اجتماعی نگاه سیاسی نداشته باشیم

آسیب اجتماعی

- با اینکه ایران از نظر خودکشی نسبت به دیگر کشورها وضعیت مطلوبی دارد ولی با توجه به غنای فرهنگ ملی و مذهبی ما این مقدار هم بسیار زیاد است. لذا پیشنهاد این است که نهادهای دولتی عوامل ایجاد آسیب را در کشور شناسایی و با پیشگیری از این این حوادث جلوگیری کنند و همچنین توصیه‌ای که در این اتفاقات می‌شود، این است که با بروز این اتفاقات ناگوار و دلخراش، نباید به سیاه نمایی از نظام و حکومت که معاندین به دنبال اینگونه اهداف هستند، بپردازیم. بلکه با ایجاد راهکار صحیح از این اتفاقات ناگوار پیشگیری کنیم.

شورای نگهبان پاسدار اسلامیت نظام

شورای نگهبان

- با توجه به اینکه ناظر باید نقش تعیین کننده در مورد نظارت داشته باشد و فقط نظارت بدون اعمال هرگونه دخالتی امری سهو بوده و این امر را بدون ایجاد هیچگونه نهادی می‌توان به مردم نیز محول کرد. از طرفی شورای نگهبان حافظ اسلامیت نهادهای جمهوری اسلامی است که باید از ورود افراد فاقد صلاحیت یا مضر به ارکان نظام جلوگیری بعمل آورد.

ما هنوز به کشور اسلامى نرسیده ایم

اشتراک در RSS - نظام اسلامی