ناکارآمدی

ناکارآمدی؛علت ناتوانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ بارش‌های اخیر

رضایی

بعد از پایان جنگ تحمیلی تفکر جهادی تضعیف شد اما با نگاه به عملکرد‌ها درمی‌یابیم هر جا تفکر جهادی بیشتر بوده، شاهد پیشرفت و موفقیت هستیم، یعنی این نوع تفکر سرنوشت کشور را تعیین خواهند کرد.

عملیات يمني ها ناکارآمدی سامانه های پدافند هوایی آمریکایی

اشتراک در RSS - ناکارآمدی