قبل انقلاب

زمان شاه چقدر ارزونی بود؛یادش بخیر...!

بازنمایی زن در سینمای قبل از انقلاب

 بازنمایی زن در سینمای قبل از انقلاب

- بازنمایی زن در سینمای قبل از انقلاب
خبرگزاری تسنیم: چرخش تاریخی پهلوی دوم از اروپا به آمریکا و سرسپردگی محض به سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا به سال های پرتحرک و پرتنش تبدیل شد.

خاطره ابراهیم حاتمی‌کیا از فیلم‌های قبل از انقلاب

حاتمی کیا

-خاطره ابراهیم حاتمی‌کیا از فیلم‌های قبل از انقلاب

ابراهیم حاتمی‌کیا خاطره‌ای درباره دنیای سینما و کودکی خود در دوران پیش از انقلاب تعریف کرد.

سال ۵۷ جوان بودیم از سال ۵۸ شروع کردیم به پیر شدن

اشتراک در RSS - قبل انقلاب