طلحه و زبیر

عقبه‌ی موضع‌گیری آقای امجد

امجد

- موضعگیری جدید آقای امجد را با در نظر گرفتن چند نکته تحلیل کرد: 1ـ داستان تکراری تاریخ در مورد انحراف بزرگان توسط فرزندانانشان 2ـ عدم معیار درست در سخنان و رفتار و خلط حرف‌های صحیح و سقیم 3ـ جایگزینی حب دنیا و تقوا

اشتراک در RSS - طلحه و زبیر