شعر

سلطانبول!

اردوغان

- شیطنت گستاخانه اردوغان در باکو، بی‌سوادی او درباره تاریخ و جغرافیای ایران را نشان داد و دستمایه طنز افکار عمومی در ایران شد.

سوءنیت اردوغان؛ بدبینی یا واقعی؟

شوم

- آیا واقعاً اردوغان به اشتباه، نسبت به چنین اقدامی، مبادرت ورزید و به معنای شعری که خواند، آگاهی نداشت؟! پاسخ به این سوال، وقتی پیچیده و دشوار می‌شود که نگاهی به سابقه‌ی اقدامات اردوغان بیندازیم!

کلید واژه:

شعر طنز قفل و کلید

شعر

-

شعر طنز ناصر فیض در مورد قفل و کلید

کلید واژه:

شعری درباره نتیجه جنگ آمریکا با ایران!

اشتراک در RSS - شعر