رفع تحریم

تحریم
1399/09/29
42
باطل و پیروان آن، هیچ‌گاه قدرت مواجهه و مقابله‌ی منطقی و استدلالی با جبهه‌ی حق را ندارند! از قابیل و نمرود و فرعون گرفته تا یزید و صدام و ترامپ، برای رسیدن به اهداف شیطانی خود، دست به کارهایی زدند که صرفاً بر مدار فریب و تحریف و نیرنگ، استوار بود. دلیل چنین رویکردی این است که همه‌ی انسان‌ها براساس...
 بزرگ‌ترین کاسب تحریم را بشناسید
1397/11/06
3
می‌گفتند شما کاسب تحریم هستید و از اینکه برجام، تحریم‌ها را برداشته ناراحتید! می‌گفتند شما از تحریم‌ها در جهت منافع خود، کاسبی می‌کنید! چهار سال با همین حرف‌ها به سخن منتقدان اعتنا نکردند و به آنها تهمت کاسبی زدند. اما این‌روزها که تحریم‌های جدید و جامعی علیه کشورمان وضع شده‌، چهره‌ی بزرگ‌ترین...