رفع تحریم

فاز جدید «جریان تحریف»

تحریم

- در روزگار کنونی شاهد هستیم که جریانی مرموز با استفاده از یک ترفند شیطانی به نام «تحریف»، درصدد پوشاندن حق و برجسته‌کردن باطل برآمده است که یکی از نمونه‌های بارز و آشکار این موضوع، اقدام هماهنگ رسانه‌های معلوم‌الحال در تحریف سخنان اخیر مقام معظم رهبری است.

بزرگ‌ترین کاسب تحریم را بشناسید

 بزرگ‌ترین کاسب تحریم را بشناسید

- کاسب تحریم، تهمت بزرگی بود که به دلسوزان زدند و امروز معلوم شد این صفت، بیش از هر کس، برازنده‌ی خودشان است.

اشتراک در RSS - رفع تحریم