رابطه غیراخلاقی فرح

ماجرای رابطه غیراخلاقی فرح دیبا با هم‎کلاسی‌ دوران جوانی‌اش
1399/02/18
2
فرح که از ابتدا در یک خانواده بی قید و بند بزرگ شده بود رعایت شرع برایش معنی و ارزش خاصی نداشت. رابطه غیراخلاقی او با فریدون جوادی یکی از بارزترین موارد فساد اخلاقی فرح بود. او در دوران تحصیل با فریدون جوادی از دوستان دوره مدرسه‌اش در مدرسه رازی آشنا شد. البته فرح با دوستان زیادی از دوران تحصیلش در...