#خنثی_سازی_تحریم

تکه‌تکه کردن همصدایی ملت با رفتار و گفتار رئیس دولت!

وحدت ملی

- بعضی از حرف‌هایی که این روزها شنیده می‌شود، حرف‌های اختلاف‌افکن و وحدت‌شکنی است که حاصلی جز افزودن مشکلی به مشکلات متعدد مردم ندارد

مسیر «رفع تحریم» به نتیجه نرسید مسیر «خنثی‌سازی تحریم» باید دنبال شود

رهبری

رهبر معظم انقلاب فرمودند: به بیگانگان نمی‌توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.

اشتراک در RSS - #خنثی_سازی_تحریم