خاشقچی

فعال عربستانی از ترس تکرار حادثه خاشقچی دعوت سفارت سعودی را رد کرد

سعودی

فعال حقوق بشر عربستانی که از سوی سفیر این کشور در واشنگتن به ساختمان سفارت ریاض دعوت شده بود، این دعوت را رد کرد.

از شورای همکاری خلیج فارس نه «شورا» مانده و نه «همکاری»

از شورای همکاری خلیج فارس نه «شورا» مانده و نه «همکاری»

- بحران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، قدرت اثرگذاری این شورا را بیش از پیش، تضعیف کرده است.

اشتراک در RSS - خاشقچی