زن کشی در فرانسه

زن کشی در فرانسه
زن کشی در فرانسه

سالانه ۲۱۹ هزار زن در فرانسه در محیط خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند که تعداد بسیار کمی از آن‌ها به پلیس شکایت می‌کنند.

منبع:
www.yon.ir/B8Kd0

موضوع:

افزودن دیدگاه جدید