دریاچه خزر

در این ویدئوی تقطیع شده از یکی از کانال های روس زبان توسط شبکه من و تو اینگونه القا شده است که ایران سهمی اندک از دریای خزر را طبق توافق با روسیه پذیرفته است. یعنی سهمی کمتر از بیست درصد مورد تاکید ایران، البته شبکه من و تو اشاره ای به درصد سهم مورد پذیرش از جانب تهران ندارد. فقط در اقدامی معنا دار خواهان القای این تصور به مخاطب است، که ایران حاضر به پذیرش سهمی کمتر از بیست درصد مورد تاکید مقامات تهران در چارچوب توافق صورت گرفته با فدراسیون روسیه است. 
اما آنچه در این ویدئو به تصویر کشیده شده و چیزی که گوینده خبری این کانال روس زبان بدان می پردازد در تضاد با ادعای شبکه من و تو است. بدین صورت که در نقشه ای از دریای خزر که در ابتدای ویدئو به تصویر کشیده می شود، اشاره به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس حقوق دریاها و دریاچه ها بر مبنای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارد. بدین نحو که طبق این کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریاچه ها بر اساس توافق کشورهای حاشیه دریاچه ها است ، لذا شاهد هستیم که در تصویر سمت چپ با عنوان ( Каспийское море как озеро ) یعنی « دریای خزر به عنوان دریاچه » به تعیین حق السهم از دریای خزر بر اساس توافق کشورهای حاشیه آن از جمله بیست درصد مورد ادعای ایران پرداخته است. اما در شکل سمت راست تحت عنوان (Каспийское море как море) یعنی « دریای خزر به عنوان دریا» به تعیین حق السهم کشورهای ساحلی بر اساس حقوق دریاها پرداخته است. لذا سهم ایران از این تقسیم بندی کمتر از شکل سمت چپ خواهد شد.
چرا که اگر دریای خزر را دریا درنظر بگیریم دیگر توافق کشورها برای تعیین سهم خود از آبها تاثیر گذار نخواهد بود بلکه بر طبق نوار ساحلی کشورها و بر اساس خطی فرضی در امتداد آن در درون آبها این رژیم حقوقی منعقد خواهد شد.در ادامه ی این ویدئو شاهد هستیم که مجری به بیان اهمیت دریای خزر برای ایران می پردازد چرا که خاویار حاصله از آبهای آن را به قیمت هر کیلوگرم 30 هزار دلار می فروشد. 
گرچه در این ویدئو تقطیع شده به بیان چیزی بیش از آنچه بازگو کرده ایم نپرداخته است اما با تاکید بر اهمیت دریای خزر برای ایران، بازگو کننده تاکید تهران برای در اختیار گرفتن سهم حداکثری است. در هر صورت مسلم است آنچه که تلاش شده تا به عنوان انجام توافق بین تهران و مسکو در زمینه تعیین حق السهم دریای خزر به مخاطب القا شود اصلا در این ویدئو به آن پرداخته نشده است و چیزی که از این ویدئو به ذهن تبادر پیدا می کند تاکید جمهوری اسلامی برای دریافت حق السهم حداکثری بر اساس اهمیت دریای خزر برای ایران است. 
شبکه من و تو با در نظر گرفتن اینکه مخاطب ایرانی آشنا به زبان روسی نیست اقدام به دروغ پردازی  ناشیانه کرد در حالیکه کانال روسی حتی اشاره ای به توافق ایران و روسیه ننمود.

موضوع: 

مطالب مرتبط


پربازدیدترین‌ها

افزودن دیدگاه جدید