آمارهای نگران کننده خشونت ضد زنان در فرانسه

آمارهای نگران کننده خشونت ضد زنان در فرانسه
آمار نگران کننده خشونت ضد زنان در فرانسه

در حالی که فرانسه همواره مدعی دفاع از حقوق زنان بوده، خود اکنون دچار بحران خشونت ضد زنان شده و آمار زنان قربانی خشونت در فرانسه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون به ۷۴ نفر رسیده است.

 

منبع:

www.yon.ir/hC1wA

موضوع:

افزودن دیدگاه جدید