تبلیغ حجاب !

تبلیغ حجاب !
زن حجاب

اکنون زدگی آفتی از آفات تبلیغات مذهبی است حاصل عدم نگرش تمدنی و فقر سواد رسانه ای است . جنگ که آغاز میشود، آنکه میدان جنگ را مشخص کند، دست برتر را بدست می آورد.در تهاجم فرهنگی، دست برتر روش نبرد بود که متاسفانه غرب با تهاجم تکنولوژیک خود آن را بدست آورد.
بحث عینی گرایی و مقایسه های سطحی باعث فقر فکری در مسائل فرهنگی میشود. تهاجم تبلیغاتی در مسائلی مثل حجاب بر مقایسه های سطحی بنا شده. در مسائلی مثل حجاب، آنچه باعث اشتباه میشود، آدرس اشتباه است. واقعیت آن است که مقایسه فی نفسه بد نیست اما به شرط آنکه اصل قرار نگیرد.اگر اصل قرار گرفت، عملا راه برای فهم اصل فلسفه حجاب بسته میشود. مقایسه های سطحی حاصل تهاجمات دشمنان سطحی است. اگر وسیله دشمن، مقایسه با حجاب و بی حجاب و بیان ظاهر حجاب شد، نباید وسیله مدافعین حجاب هم همین مقایسه شود، چرا که در این دعوا چه ببریم چه ببازیم، پیروز حقیقی کسی است که مارا به تغییر رفتار کشانده. واقعیت این است که زن هرچقدر هم با شکلات و طلا و...مقایسه شود، زمانی که اصل فلسفه حجاب و مسئولیت زن مسلمان در تبلیغات  مطرح نشود، این مقایسات که اکنون زده اند و نگاه تمدنی ندارند،  مباحث مدافعین حجاب را سخیف میکنند.

آنچه در مسئله حجاب باید هایلایت و پررنگ جلوه داده شود، اصل نسبت بین شخصیت یک مسلمان با مقوله ای به نام پوشش است. در غیر این صورت، زن بیش از یک شکلات درجه ای ندارد. شکلاتی که طبق فرموده شرع باید پوشیده شود.اگر نگاه انسان واره به سوژه تبلیغات انجام نگیرد، روحیات یک زن آن را نمی پسندد و احتمالا  به آن پشت پا خواهد زد چنان که امروز زده است.غالب این نوع تبلیغات، احتمالا متاثر از روش طرف مقابل است. غرب برای تهاجم ایدئولوریک خود  کار را به عینی گرایی در مسائل جنسی(ویوریسم) و تحریک احساسات به جای عقل محوری کشانده، اما طرف مقابل به جای تغییر زمین بازی، با اشتیاق به زمین بازی رقیب رفت و شد انچه شد. پدیده عاشقانه های مذهبی و نمایش چهره دختران آرایش کرده با چادر و پوشش به ظاهر اسلامی دقیقا همان نتیجه بازی در زمین دشمن بود. زمانی این تحرکات مارا به تصمیمات و حرکات هیجانی و اشتباه کشاند که با روش قرآنی حرکت نمیشود. مثلا قرآن کریم درباره مباحثی بسیار جدی تر از بی حجابی ، مثل حرکت به سمت کفر میفرماید : ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا. از نظر قرآن، حرکت دشمن نسبت به همه جریان تمدنی حق حرکت ابتر و موقتی است(البته حرکت ابتر را نیز نباید دست کم گرفت چرا که ممکن است این حرکت ابتر ضربات کوتاه به جریان حق بزند)اما وقتی حرکت ابتر است، باید بازی را تغییر داد و به دام زمین دشمن که عینی گرایی در مباحث روز است نیفتاد. 

راه چاره نه در مقایسه بانوان با اشیاء بی جان که بازخوانی مجد و عظمت شخصیت زن مسلمان در روح و اخلاق اجتماعی ایشان است.روشی که شهید مطهری و دکتر شریعتی از آن بهره بردند.

موضوع:

افزودن دیدگاه جدید