دمِ خروسِ کنسرت زنان، یا قسم به قتل منتقدان،کدام را باور کنیم؟!

دمِ خروسِ کنسرت زنان، یا قسم به قتل منتقدان،کدام را باور کنیم؟!
سعودی

بعد از به کرسی نشستن بن سلمان ولیعهد شاه سعودی، شاهد بعضی از تغییرات ازجمله: اجازه یافتن زنان برای رانندگی و همچنین برگزاری کنسرت بعضی از خوانندگان زن مشهور درعربستان بوده ایم، که از آن به طرح اصلاحات محمد بن سلمان یاد می‌شود حاکمان عربستان قصد دارند از خود یک وجهه روشنفکرمابانه بجای بگذارند لذا دست به این اقدامات می زنند، اما آیا واقعا واقعیت همین است؟
هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: حاکمان در ریاض می خواهند یک تصویر مدرن را از خود به نمایش بگذارند اما در عین حال به صورت وحشیانه و بی رحمانه انسان ها را اعدام می کنند. این گونه اقدامات برای "محمد بن سلمان"، ولیعهد شاه سعودی یک تناقض نبوده بلکه ابزاری برای قدرت طلبی است.

هفته نامه اشپیگل در ادامه این مطب این پرسش را مطرح کرد که استراتژی پشت این سیاست چیست که از یک طرف پیشرفت های اجتماعی را ارج می نهد و از طرف دیگر یک حقوق کیفری قرون وسطایی را در پیش می گیرد. [1]
از دید سران قدرت در ریاض این گونه اقدامات با هم متناقض نیست بلکه منطق ساده‌ای در پشت آن نهفته است. ملک سلمان 83 ساله و پسر وی محمد بن سلمان 33 ساله، ولیعهد شاه سعودی می خواهند قدرت خود را حفظ کرده و تهدید ورشکستی دولتی را برطرف کنند. و هدف این بازی هویچ و چماق آل سعود این است که مردم و همچنین رقبا و مخالفان خود را تحت کنترل درآورند. اگر محمد بن سلمان به این موفقیت نائل آید می تواند در 5 دهه آینده هم بر این کشور حکومت کند.
پی‌نوشت:
1). خبرگزاری تسنیم به نقل از اشپیگل(https://tn.ai/2004881)

موضوع:

افزودن دیدگاه جدید