هرساله با نزدیک شدن فصل چکش‌کاری بودجه‌ی کل کشور در آذرماه، نام نهادهایی مانند: موسسه امام‌خمینی(ره) وابسته به آیت‌الله مصباح یزدی و نهادهای وابسته به حوزه‌علمیه در رسانه‌ها مطرح و شبهاتی نسبت به این نهادها بیان می‌گردد. مانند: زمانی که کشور با کاهش بودجه مواجه است، چرا باید موسساتی مانند موسسه آقای مصباح یزدی بودجه دریافت کنند؟ یا خروجی این موسسه چه بوده که باید هرساله ردیف بودجه‌ای در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت داشته باشد؟
برای پاسخ و تبیین باید به چند نکته در مورد موسسه‌آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) توجه داشت:
اولین نکته: رسانه‌های انتشار دهنده‌ی شایعات در مورد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
رسانه‌هایی که معمولا هرساله در ایام بررسی بودجه‌ی کشور در صدر ایجاد و پرداختن به شبهه نسبت به بودجه‌ی موسسه امام خمینی(ره) هستند، وابسته به اصلاح‌طلبان و طیف سازندگی می‌باشند. لذا اخباری که توسط این رسانه‌ها منتشر می‌گردد، به دلیل زاویه‌ی سیاسی و فرهنگی با آیت الله مصباح یزدی، باید با دقت و تأمل بیشتری مورد توجه قرار گیرند که معمولا انصاف در این رسانه‌ها نسبت به آیت الله مصباح یزدی و موسسه‌ آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) وابسته به ایشان رعایت نمی‌گردد.
دومین نکته: رهزنی نام موسسه
رهزنی نام موسسه در ابتدای موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) است. معمولا در نگاه عامیانه، نام موسسه، تداعی کننده‌ی نهادهای فرهنگی است، به همین دلیل معمولا رسانه‌های خاکستری، تنها نام موسسه را برای موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، بیان می‌دارند. در حالی که موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) یک دانشگاه و یک مرکز آموزش عالی است که مدرک آموزشی آن توسط وزیر علوم امضا می‌شود. لذا در مدارج علمی «کارشناسی با تعداد 1803 دانشجو، کارشناسی‌ارشد با تعداد 258 دانشجو و دارای 161 دانشجوی دکترا در حال حاضر می‌باشد.» [1] موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 16 گروه علمی فعال دارد که همه‌ی این گروه‌ها مانند دانشگاه‌های دیگر دارای هیئت علمی، همچنین اساتیدی برای آموزش و پژوهش و پرسنلی برای خدمات‌رسانی دارند، لذا وظیفه‌ی دولت حمایت مالی از این موسسه آموزشی پژوهشی، مانند دیگر مراکز آموزش عالی کشور است.
سومین نکته: خروجی‌های موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
خروجی‌های این موسسه را باید از مقالات، پژوهش‌ها، اساتید و دانشجویان این موسسه مطالبه کرد. موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) دارای 17 مجله و نشریه‌ی علمی پژوهشی می‌باشد. هچنین این موسسه با همین سابقه‌ی آموزشی بسیاری از مراکز فرهنگی و آموزش عالی کشور از نیروهایی که از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) فارغ التحصیل شده‌اند، اداره می‌شوند، لذا بسیاری از استادان، مسئولان دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی از موسسه امام خمینی(ره) هستند و معمولا کتب منتشر شده توسط موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) مورد توجه مراکز علمی کشور می‌باشد.
چهارمین نکته: تفاوت فاحش بوجه‌ی موسسه امام خمینی(ره) بادیگر مراکز علمی پژوهشی کشور
تفاوت فاحش بودجه‌ی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) را می‌توان با مقایسه‌ی بودجه‌ی دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، دانشگاه باقرالعلوم و همچنین موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) مورد توجه و نظر داشت که بودجه‌ی موسسه امام خمینی(ره) بسیار کمتر از این موسسات و دانشگاه‌ها است.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت، موسسه‌ی آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در ردیف مراکز آموزش عالی کشور است و برنامه‌ریزی بودجه‌ی این موسسه، باید مانند سایر نهادهای آموزش عالی باشد و اگر مسئولین سازمان برنامه و بودجه می‌خواهند اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 در نظر بگیرند، تقلیل و کاهش بودجه تنها برای موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نباشد بلکه باید برای تمام مراکز آموزشی و همچنین نهادها و موسساتی که در دولت بوده و ولی خروجی خاصی ندارند، صورت بگیرد.

پی‌نوشت:
1). سایت موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)(https://w57.ir/Jtw
 

موضوع: 
تولیدی: 
تولیدی

مطالب مرتبط


پربازدیدترین‌ها

افزودن دیدگاه جدید