دموکراسی شاهانه!

دموکراسی شاهانه! به گونه ای تنظیم شده بود که صحت هر نوع انتخاباتی در دوره پهلوی با تردیدهای جدی و حتی یقین به خیانت در آراء همراه بود. «مهدی بازرگان» عضو جبهه ملی ایران درباره انتخابات دوره پهلوی جمله معروفی دارد که به ماجرای کودتای 28 مرداد نیز اشاره می کند: «از معجزه صندوق ها این بود که محمد در آن ها انداخته می شد و فضل الله بیرون می آمد». شاه که استبداد را لازم می دانست به خود اجازه می داد در انتخابات نیز دخالت و در واقع تقلب کند و آرای مردم را هیچ انگارد! در مجموع روح حاکم بر دموکراسی ادعایی در دوره پهلوی به گونه ای بود که گاه به مرزهای مضحکه می رسید. مشتی نمونه خروار اینکه دو حزب «مردم» و «ملیون» که اصولاً باید در رقابت با یکدیگر، نماینده به مجلس بفرستند نزد همگان به احزاب «بله قربان» و «چشم قربان» معروف شده بودند.

شاه از وجود دموکراسی در ایران دم می زد؛ از سال 41 هم قانون انتخابات را تغییر داد و دراین باره به روزنامه «دیلی تلگراف» لندن گفت: «من اطمینان دارم با قوانین جدیدی که برای انتخابات تهیه شده است پارلمان دموکراتیکی جانشین مجالس نامناسب قبلی می شود. » ولی بعد از چند سال داستان انتخابات به کجا رسید؟ به اینجا که «اسدالله علم» در خاطراتش می نویسد: «مطلبی نخست وزیر در کیش به من می گفت که خیلی جالب بود و عنوان رشوه را دارد. آن، این بود که گفت هرکسی را از هر جا تو بخواهی من وکیل خواهم کرد. هرکسی باشد، هیچ فکر نکن، به من بگو تمام می کنم. » نخست وزیر در آن موقع «امیر عباس هویدا» بود و درست همان موقع ها بود که شاه به خبرنگاران خارجی پُز می داد و سخنانی می گفت در این حد که دموکراسی ایران دموکراسی واقعی است.
اگر قرار باشد دموکراسی واقعی برقرار شود

شاه خودش درباره دموکراسی چه فکر می کرد؟ آن را نمایشی برای خارجی ها می دانست. دموکراسی برای شاه موضوعی خارجی بود وگرنه در امور داخلی به استبداد معتقد بود. «اسدالله علم»، وزیر دربار پهلوی در کتاب خاطراتش این جمله از شاه را نقل می کند: «اگر قرار باشد در ایران حکومت دموکراسی واقعی برقرار گردد 27 میلیون جمعیت ایران 27 میلیون رأی مختلف و مخالف یکدیگر می دهند.» این قبول نداشتن نظر مردم مصداق های بسیار دارد. «اوریانا فالاچی» خبرنگار ایتالیایی در کتاب «مصاحبه با تاریخ» از شاه چنین نقل می کند: «از بعضی جهات شاه مستبدی هستم. برای رفرم ها نمی شود مستبد نبود. مخصوصاً در کشورهایی نظیر ایران که فقط 25 درصد مردم خواندن و نوشتن می دانند...باور کنید در کشوری که سه چهارم مردم آن بی سواد هستند باید از طریق زور و استبداد رفرم ها را انجام داد.»
معجزه صندوق ها!

فقط انتخابات مجلس نبود که رسوا بود؛ دموکراسی شاهانه! به گونه ای تنظیم شده بود که صحت هر نوع انتخاباتی در دوره پهلوی با تردیدهای جدی و حتی یقین به خیانت در آراء همراه بود. «مهدی بازرگان» عضو جبهه ملی ایران درباره انتخابات دوره پهلوی جمله معروفی دارد که به ماجرای کودتای 28 مرداد نیز اشاره می کند: «از معجزه صندوق ها این بود که محمد در آن ها انداخته می شد و فضل الله بیرون می آمد». شاه که استبداد را لازم می دانست به خود اجازه می داد در انتخابات نیز دخالت و در واقع تقلب کند و آرای مردم را هیچ انگارد! در مجموع روح حاکم بر دموکراسی ادعایی در دوره پهلوی به گونه ای بود که گاه به مرزهای مضحکه می رسید. مشتی نمونه خروار اینکه دو حزب «مردم» و «ملیون» که اصولاً باید در رقابت با یکدیگر، نماینده به مجلس بفرستند نزد همگان به احزاب «بله قربان» و «چشم قربان» معروف شده بودند.

«جعفر شریف امامی» رئیس مجلس سنای پهلوی در سال های 42 تا 57 در کتاب خاطراتش تایید می کند که انتخابات در ایران نمایشی بوده است و می نویسد: «خود شاه تصمیم می گرفت که چه کسانی نامزد وکالت مجلس باشند. در حقیقت نمایندگان را خودش دست چین می کرد.»
کمیسیونی برای تعیین منتخبان!

ارتشبد «حسین فردوست» از نزدیکان شاه و دربار در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» پرده از رسوایی انتخابات در دوره محمد رضا برمی دارد و می نویسد: در زمان نخست وزیری علم، محمد رضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می شد. هرروز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می آمد. علم در رأس میز می نشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می خواند و علم هر که را می خواست تأیید می کرد و هر که را نمی خواست دستور حذف می داد. منصور هم با جمله «اطاعت می شود» با احترام حذف می کرد. سپس علم اسم افراد موردنظر خود را می داد و همه بدون استثناء وارد لیست می شدند و سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان اظهار نظر می کردم و لیست را با خود می بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می دادم. پس از پایان کار و تصویب، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند، سر از صندوق آراء در آوردند و لا غیر.

منبع:

www.w57.ir/JGi

 

موضوع: 
تولیدی: 
بازنشر

مطالب مرتبط


پربازدیدترین‌ها

افزودن دیدگاه جدید