سوگمندان کلیسا چرا کشتار هزاران مسلمان بی‌گناه را نمی‌بینند؟!

سوگمندان کلیسا چرا کشتار هزاران مسلمان بی‌گناه را نمی‌بینند؟!
نوتردام

آمار جنایات و نسل‌کشی‌ها در دوران ما متاسفانه بسیار بالا است و در اغلب موارد، بیشترِ قربانیان مسلمانان هستند. از کشتار روزانه در فلسطین و یمن گرفته تا وقایع دردناک در سوریه و لبنان!
با این حال، واکنشی که بعضی‌ها در کشورمان به این وقایع نشان داده‌اند بسیار ضعیف‌تر از واکنشی است که در برابر آتش‌سوزی یک کلیسا در فرانسه، به نمایش گذاشتند؛ اتفاقی که فقط منجر به تخریب بخشی از یک ساختمان شد و هیچ تلفات انسانی نداشته است.
اینکه مرکز عبادت پیروان یک دین الهی مورد سوءقصد قرار بگیرد حتما قابل نکوهش و غم‌انگیز است اما سخن بر سر این است که چرا در برابر وقایعی به مراتب بدتر، چنین واکنش‌هایی دیده نمی‌شود؟!
آیا واقعا ارزش ساختمان یک کلیسا از خون هزاران زن و کودک بی‌گناه مسلمان بالاتر است؟!

افزودن دیدگاه جدید