انتشار برای نخستین بار / شما رهبر بشوید

انتشار برای نخستین بار / شما رهبر بشوید
 انتشار برای نخستین بار / شما رهبر بشوید

دیدار خصوصی و البته محرمانه سران قوا با حضرت امام خمینی(ره) در سال آخر عمر ایشان، دیداری مهم و سرنوشت ساز بود و در این جلسه بنیانگذار انقلاب مسئولیت مهمی را بر دوش آیت الله خامنه ای می گذارند.

منبع:

www.w57.ir/J5t

موضوع:

تولیدی: 
بازنشر

افزودن دیدگاه جدید