اعتراض شدید به قتل گسترده‌ی زنان در ایتالیا

اعتراض شدید به قتل گسترده‌ی زنان در ایتالیا
ایتالیا

اگر واقعیات‌های دنیای غرب مخصوصا اروپا برای مردم بیان شود حتما در روند گرایش برخی ازآنان به سمت فرهنگ اروپایی و غربی، نقش موثر و مفیدی خواهد داشت.
موضوع «حقوق زنان» همواره یکی از اهرم‌های فشار علیه جمهوری اسلامی و از مدعیان اصلی این موضوع هم اروپا بوده است. این در حالی است که زنان اروپایی قربانی شدیدترین بی‌عدالتی بوده و هستند که اعتراضات پیاپی مردم اروپا حاکی از همین مطلب است.
در جدیدترین این موارد، پنجاه هزار نفر از مردم ایتالیا برای چندمین بار، درباره‌ی خشونت علیه زنان ایتالیایی دست به تظاهرات زدند و خواستار تصویب قوانین بازدارنده در این خصوص شدند. تظاهرکنندگان اعلام کردند زنان در ایتالیا متحمل اشکال مختلف خشونت هستند که دردناک ترین آن به قتل رسیدن به دست همسر و یا شریک سابق زندگی خود است. براساس آمار رسمی، هر 3 روز یک زن در چهار دیواری خانه خود به قتل می رسد.[1]
پرواضح است که اساس فرهنگ غربی که متاثر از سیاست‌های لیبرالیسم است بر اصل منفعت فردی، استوار است و همین مساله، نوع نگاه به همه چیز مخصوصا زن را ابزاری می‌کند و هرگاه از این ابزار، احساس بی‌نیازی شود با آن برخورد حذفی صورت خواهد گرفت.

پی‌نوشت:
[1] تظاهرات بزرگ زنان ایتالیایی

افزودن دیدگاه جدید